Laman lapset ja kadotettu sukupolvi

15.02. klo 16:25

Blogi Kuntapäättäjiltä

Väestön ikääntymisestä ja sen vaikutuksista on vuosi vuodelta puhuttu yhä voimakkaammin äänenpainoin. Liekö takana eläkkeelle jäävien suurten ikäluokkien huoli eläkkeidensä maksajista, vai kokonaisvaltaisemmin Suomen selviämisestä.

Oulun seutu on poikkeus harmaantuvassa Suomessa. Seitsemän kymmenestä keski-iältään nuorimmasta kunnasta ovat Oulun lähikuntia ja itse keskuskaupunki on tässä suhteessa suurten kaupunkien ykkönen. Kiimingissä yli 64 –vuotiaiden osuus on alhaisin koko Suomessa. nuorissa meillä on siis käsissämme sellainen tuotannontekijä, josta tulevaisuudessa on puutetta.

Asian tekee ristiriitaiseksi se, että samaan aikaan kun rummutetaan nurkan takana odottavasta työvoimapulasta, ei 1990-luvun laman lapsille ole tarjolla työtä. On varmasti totta, että työuria pitäisi kyetä jatkamaan eläkkeelle siirtyvien osalta, jolloin samalla kertaa turvataan riittävä työvoiman tarjona ja samalla säästetään eläkemenoissa.

Nuorten työttömyys on Oulun seudun tulevaisuuden kannalta kaikkein suurin ongelma, joka saattaa johtaa moniin ei-toivottuihin lieveilmiöihin. Toki suurin osa nuorista tulee löytämään oman paikkansa työelämästä, mutta Suomi-separaattori saattaa erotella kerman etelän metropolialueelle. Osalle nuorista voi työelämään siirtymisestä syntyä korkea kynnys, mikäli työttömyysjaksot pitkittyvät. Työharjoittelu työmarkkinatuella tulee tehdä taloudellisesti motivoivaksi vaihtoehdoksi, jottei nuoria houkuta jäädä viihtymään kotiin työttömyyskorvauksen varassa. Muutoin meillä on kohta käsissämme koulupudokkaiden lisäksi työelämän pudokkaita.

"Mikään ei käy ihmiselle niin sietämättömäksi kuin täysi lepo, vailla intohimoja, vailla tehtäviä, vailla viihdytystä, vailla pyrkimyksiä. Tuota pikaa vellovat hänen sielunsa pohjalta ahdistus, synkkyys, ikävä, suru, kauna, epätoivo." Näin kirjoitti filosofi Blaise Pascal vuonna 1670 teoksessaan Mietteitä. Pascal ymmärsi yli kolme sataa vuotta sitten, mitä osattomuuden tai tarpeettomuuden tunne ihmiselle tekee. Pieni osa nuorista saattaa kokonaan syrjäytyä ei vain työelämästä vaan muustakin sosiaalisesta elämästä. Lienevätkö vuosi vuodelta kasvavat psykiatrisen hoidon kustannukset viitteitä tulevasta.

Vanha sananlasku sanoo, että työ on paras lääke moneen vaivaan. Pääministeri Matti Vanhanen on pohdiskellut muutaman satasen palkkioseteliä nuorille, jotka itse löytävät töitä. Se saattaisikin olla ratkaisu, mikäli kyse olisi nuorten halukkuudesta hakeutua töihin. Kysymys on kuitenkin siitä, ettei töitä kerta kaikkiaan ole tarjolla. Työpaikat lisääntyvät vain, mikäli seudun yritykset menestyvät ja uudet yritykset näkevät alueen vetovoimaisena. Seudun kuntien ja valtion viranomaisten tulee yhdistää voimansa ja pyrkiä toimimaan joustavasti siten, että ne mahdollistavat uusien yritysten sijoittumisen seudulle.

Jukka Weisell Kiimingin kunnanjohtaja