Esko Kurvinen

Rakennemuutos luo myös uusia mahdollisuuksia

26.06. klo 15:39

Blogi Arkadianmäeltä

Nokia ilmoitti kesäkuun puolessa välissä rajuista vähennysesityksistä Suomessa eli aikomuksesta vähentää noin 3700 työpaikkaa. Odotettu ja pelätty rakennemuutos konkretisoituu nyt vauhdilla. On arvioitu, että Oulussa nämä vähennykset koskisivat tässä vaiheessa noin 500 - 600 Nokian työpaikkaa.

Vaikka Oulussa on varauduttu ICT-alan rakennemuutokseen, Nokian vähennysesitykset ovat huomattavasti ennakoitua suurempia. Niillä on vaikutuksensa myös alihankintayrityksiin ja välillisesti kaupan sekä muiden palveluiden aloille. Alihankkijayritykset joutuvat nopeuttamaan toimintaansa – uudistumaan ja muuttamaan tilauspohjaansa. Joka tapauksessa monessa yrityksessä saattaa väistämättä olla edessä työntekijöiden irtisanomisia.

Suomen hallitukselta tarvitaan nopeaa reagointia. Ministeri Häkämies toi välittömästi esiin, että yhtenä vaihtoehtona on Oulun hakeutuminen äkillisen rakennemuutosalueeksi ja sitä kautta ohjautuvat rahoitukset. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan Liitto valmistelevat hakemusta työ- ja elinkeinoministeriölle. Päätös äkillisen rakennemuutoksen tukialueesta helpottaisi rakennetukitoimien etenemistä ja jalkauttamista. Oulu ja muut suuren murroksen alla olevat alueet tarvitsevat valtakunnallista tukea sekä toimivia, uusia avauksia.

Nopeasta reagoinnista esimerkkinä oli myös se, että pääministeri Katainen ja työministeri Ihalainen vierailivat Salossa ja Oulussa vain vajaa viikko Nokian vähennysuutisten jälkeen. He saivat kuulla Oulun seudun toimijoiden monipuolisia ja konkreettisia esityksiä, miten vastata tilanteeseen. Oulussa on hyviä kokemuksia siitä, miten koulutus, yritykset, elinkeinoelämä ja yhteiskunnalliset toimijat sitoutuvat ja tekevät yhteistyötä, myös vaikeiden asioiden edessä. Tästä myös ministerikaksikko antoi kiitosta.

On luotava sellaisia täsmätoimia, joiden avulla pk-yritykset pystyvät hyödyntämään vapautuvaa korkeatasoista osaamista. Nokialta vapautuva huippuosaaminen on pystyttävä hyödyntämään muilla kun perinteisillä tietoliikenteen aloilla, kuten hyvinvointipuolella.  Tähän myös ministeri Katainen tarttui, kun hän totesi Oulun vierailulla, että maailmassa olisi tarjolla hyvinvointiteknologian edelläkävijän paikka, johon Oululla on kaikki edellytykset.

Suomen kilpailukyvyn ja viennin kannalta on merkittävää, miten pk-yritykset investoivat nimenomaan vientikykyisiin innovaatioihin, panostavat myyntiin, osaajien palkkaamiseen ja rohkenevat katsomaan asioita pidemmällä aikavälillä.

Esko Kurvinen

oululainen kansanedustaja (kok)

Huutoja Arkadianmäeltä

Kansanedustajien blogi

Artikkelit